Liczba odwiedzin strony: 64388 Osób na stronie: 3
 

Grażyna Grabowska
Komornik w Tomaszowie Mazowieckim

 
Dziennik Ustaw 2000 Nr 2 poz. 5 - Zm.: ustawa o Służbie Więziennej oraz ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym
USTAWA z dnia 15 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym. (Dz. U. z dnia 17 stycznia 2000 r.) Art. 1.  W ustawie z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 61, poz. 283 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 133, poz. 883 oraz z 1999 r. Nr 110, poz. 1255) wprowadza się następujące zmiany:   1)   w art. 127 w ust. 2 wyrazy "1 roku" zastępuje się wyrazami "3 lat";   2)   w art. 132 skreśla się ust. 4;   3)   po art. 132 dodaje się art. 132a w brzmieniu: "Art. 132a. 1.  Od orzeczenia sądu dyscyplinarnego funkcjonariuszowi, wyższemu przełożonemu oraz Ministrowi Sprawiedliwości służy skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 2.   Minister Sprawiedliwości może wnieść skargę, o której mowa w ust. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia orzeczenia wyższemu przełożonemu." Art. 2.  W ustawie z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 i Nr 104, poz. 515, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 106, poz. 679, Nr 114, poz. 739 i Nr 144, poz. 971, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126 oraz z 1999 r. Nr 75, poz. 853) w art. 19 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3)  dyscyplinarnych, chyba że ustawa stanowi inaczej,". Art. 3.  1. Przepisy ustawy stosuje się do spraw niezakończonych orzeczeniami sądów dyscyplinarnych w dniu jej wejścia w życie. 2. Przepisy ustawy mają również zastosowanie do spraw zakończonych orzeczeniami sądów dyscyplinarnych wydanymi po dniu 16 marca 1999 r. Art. 4.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
KRS 0000053417 - ZRZESZENIE TRANSPORTU "SUPER TAXI" W ZAMOŚCIU
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
ZRZESZENIE TRANSPORTU "SUPER TAXI" W ZAMOŚCIU ZRZESZENIE TRANSPORTU 2001-11-10 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PEOWIAKÓW 1 22-400 ZAMOŚĆ M. ZAMOŚĆ M. ZAMOŚĆ LUBELSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
922-107-00-73 1083117 0000053417
KRS 0000053416 - POLSKA TELEWIZJA KABLOWA SZCZECIN SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
POLSKA TELEWIZJA KABLOWA SZCZECIN SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2001-12-11 nie
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
SZTURMOWA 2 A 02-678 WARSZAWA WARSZAWA-MOKOTÓW WARSZAWSKI MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 1377014 0000053416
KRS 0000053415 - IZNS IŁAWA S.A.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
IZNS IŁAWA S.A. S.A. 2001-10-25 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
GRUNWALDZKA 13 14-200 IŁAWA IŁAWA IŁAWSKI WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(89) 648-21-31 (89) 648-41-29 izns@izns.com.pl http://www.izns.com.pl
NIP: REGON: KRS:
744-000-33-25 510258637 0000053415
KRS 0000053414 - "INTER-EURO" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"INTER-EURO" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2001-10-15 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KOCHANOWSKIEGO 13 40-035 KATOWICE M. KATOWICE M. KATOWICE ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
634-239-18-92 276866464 0000053414
KRS 0000053413 - "GRUPA BIZNESOWA CELIA" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"GRUPA BIZNESOWA CELIA" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2001-10-16 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PONIKOWSKIEGO 7B 00-707 WARSZAWA WARSZAWA-MOKOTÓW WARSZAWSKI MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(22) 651-00-03 (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
521-194-84-48 12369983 0000053413
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone komornik Tomaszów Mazowiecki HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Grażyna Grabowska Komornik w Tomaszowie Mazowieckim
adwokat łódzkieradca prawny łódzkienotariusz łódzkiesyndyk łódzkiekancelaria prawna łódzkiedoradztwo prawne łódzkieprawnikReklama